Fundusze europejskie


logo_projekt_ue

Projekt: "Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281135" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cel projektu: Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu".

Działanie nr 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

logo_projekt_ue

Projekt: "Budowa infrastruktury NGA na obszarze nr POPC01_281151" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Cel projektu: Oś Priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego internetu".

Działanie nr 1.1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach".

logo_projekt_ue

Projekt: "Rozwój sieci światłowodowej – inwestor FAN-TEX A.G. HIRSZTRITT"

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej.